1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Selasa

kenderaan / kereta LELONG - kastam JPJ Polis LELONG

kenderaan / kereta LELONG - kastam JPJ polis LELONG. Ini biasanya ditanya mengenai jualan LELONG yang dibuat oleh agensi kerajaan. Jika jualan kenderaan secara LELONG dibuat oleh pihak kastam, ianya sudah pasti kenderaan yang dirampas antaranya sebab tidak bayar cukai dan lain-lain sebab yang menyalahi undang-undang yang dikuatkuasakan oleh kastam. Jika jualan kenderaan LELONG dibuat oleh JPJ, antaranya sebab kesalahan pengubahsuaian tidak mengikut justifikasi yang ditetapkan oleh JPJ dan jika kenderaan yang dijual secara LELONG oleh Polis, antaranya sebab terlibat dalam apa-apa jenayah. Ianya perlu difahami dan perlu ketahui apa yang perlu dibuat setelah kenderaan berkenaan dibeli. Jualan kenderaan LELONG yang dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan adalah secara telus dan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Pembeli perlu ketahui tindakan yang perlu dilakukan setelah kenderaan yang dijual secara LELONG dibeli dari agensi kerajaan.
Juga terdapat juga kenderaan 'recond' atau kenderaan terpakai yang terus dibawa dari Jepun, Singapore dan sebagainya. Jika membeli kenderaan 'recond', perlu ketahui kaitannya dengan agensi kerajaan khususnya dengan kastam. Mengenai cukai, pendaftaran dengan JPJ dan bayaran-bayaran yang berkaitan. Terkini, terdapat pelbagai jenis kenderaan dari singapore yang hanya digunakan selama 5 tahun dan dijual secara 'recond'. Kereta lotus yang harganya menjangkau RM 150 ribu di tawarkan hanya RM 70 ribu dan harganya boleh dibincangkan lagi. Berbagai jenis/jenama kenderaan dari singapore 'recond' kini ditawarkan. Pelbagai perkara yang wajar diberikan perhatian sebelum buat pembelian, antaranya hubungan dengan undang-undang, cukai dan yang berkaitan dengannya. 
Lebih mudah jika buat pembelian terus ditempat jualan kenderaan LELONG, masuk terus ke dalam stor kenderaan LELONG, cari/pilih sendiri kenderaan yang dikehendaki dan seterusnya buat pembelian semasa proses jualan LELONG.
Bagi tujuan membuat pembelian kenderaan yang dijual secara LELONG, baca keseluruhan kandungan blog http://lelongline.blogspot.com/  dan fahaminya, hubungi / CALL 013 255 2000 untuk ke tempat jualan kenderaan LELONG.