1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Sabtu

kenderaan kereta lelong - panduan dapatkan guide service

kenderaan kereta lelong - panduan dapatkan guide service, Baca keseluruhan kandungan blog lelongline.blogspot.com CALL 013 255 2000 bagi mendapatkan penjelasan lanjut dan sms kan nama serta no.kad pengenalan bagi tujuan membuat pendaftaran / bayaran FEES GUIDE RM 2,000 - setelah anda sms kan nama/no. kad pengenalan, anda akan diberikan nombor akaun bank, setelah anda dapat nombor akaun bank, buat bayaran FEES GUIDE RM 2,000 di kaunter bank / mesin ATM dan sms kan masa yang tercatit pada slip bank/ATM - Pendaftaran dan pembayaran FEES GUIDE pada hari Isnin atau Selasa, samaada pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu atau Ahad anda dibawa bersama sekali saja masuk ke tempat jualan kenderaan lelong. Pendaftaran dan pembayaran yang lebih awal adalah diberikan keutamaan untuk dibawa ke tempat jualan kenderaan lelong, HANYA ( seorang saja ) pembeli yang berdaftar dan buat bayaran FEES GUIDE dibawa bersama sekali saja ke tempat jualan kenderaan lelong - ( tertakluk pada perubahan semasa dan kesesuaian guide service )
Perhatian - Bayaran FEES GUIDE sebanyak RM 2,000 hanya dibuat sekali saja, untuk dapatkan khidmat bimbingan / Guide Service dimana pembeli dibawa bersama sekali saja ketempat jualan kenderaan lelong dan tidak termasuk kos atau bayaran pembelian kenderaan lelong. Dan bayaran sebanyak RM 1,500 perlu disediakan dan dibawa bersama semasa dibawa ketempat jualan kenderaan lelong untuk KAD BIDAAN bagi melayakkan pembeli membida seunit kenderaan dibawah RM 100,000 adalah satu bayaran yang lain ( berasingan ), tanpa KAD BIDAAN, pembeli tidak boleh buat pembelian kenderaan lelong, RM 1,500 sepatutnya disediakan / dibawa oleh pembeli semasa masuk ketempat kenderaan lelong. Bayaran RM 1,500 dikembalikan sertamerta sekiranya tidak berjaya dalam bidaan / gagal membeli kenderaan lelong dan bayaran RM 2,000 adalah bagi bayaran perkhidmatan bimbingan / Guide Service.
Kesimpulannya, bayaran RM 2,000 sebagai FEES GUIDE dibuat sebelum ketempat jualan kenderaan lelong, sebagai bayaran bagi mendapatkan perkhidmatan bimbingan / Guide Service, yang tidak dikembalikan dan bayaran RM 1,500 untuk dapatkan KAD BIDAAN dibuat semasa pembeli mendaftaran sebagai 'pembida' / pembeli yang sah ditempat jualan kenderaan lelong bagi melayakkan pembeli buat 'bidaan' atau pembelian kenderaan lelong semasa proses bidaan / RM 500 sebagai bayaran kos pengurusan serta RM 1,000 sebagai deposit seunit apa-apa kenderaan dibawah RM 100,000 yang dikembalikan sekiranya gagal buat pembelian serta ditolak dari kos sebenar bayaran kenderaan jika berjaya dalam proses bidaan / pembelian. Sebagai contoh, jika harga seunit kenderaan yang dibeli dalam lelongan sebanyak RM 50 ribu, setelah ditolak RM 1,000 pembeli perlu buat bayaran penuh / full payment RM 49 ribu saja lagi
Dan bayaran penuh / full payment keseluruhan kenderaan yang dibida / beli perlu dibuat mengikut ketetapan 'legal owner' / pemilik yang sah samaada 5, 7, 10, 14 hari atau apa-apa yang ditetapkan. Proses berikutnya dinyatakan pada 'surat kontrak' pembelian kenderaan lelong.
Dengan bimbingan / GUIDE, pembeli lebih mudah memahami proses / prosedur asas pembelian kenderaan / kereta LELONG. Bagi tujuan membuat pembelian kenderaan yang dijual secara LELONG, baca keseluruhan kandungan web lelongline dan fahaminya, hubungi / CALL 013 255 2000 untuk ke tempat  jualan kenderaan LELONG.