1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Jumaat

harga

harga - kenderaan kereta lelong, ianya tertakluk dan apa yang ditentukan oleh legal owner. Samada ianya disebabkan baki terakhir pinjaman, tahun keluaran, keadaan kenderaan dan apa-apa sebab dan harga jualan lelong adalah sebagaimana yang dinyatakan pada list / senarai harga kenderaan yang diedarkan semasa jualan lelong dibuat. Apa-apa harga kenderaan lelong selain dari apa yang dinyatakan pada list / senarai harga kenderaan yang diedarkan pada masa/hari lelongan dibuat tidak boleh dirujuk, senarai harga yang di tentukan oleh legal owner kebiasaannya pihak bank dan apa-apa kenyataan tentang harga kenderaan lelong termasuk yang dinyatakan pada blog / website ini tidak digunapakai serta tidak boleh dirujuk untuk apa-apa tujuan sekali pun.
Dengan bimbingan / GUIDE, pembeli lebih mudah memahami proses / prosedur asas pembelian kenderaan / kereta LELONG. Bagi tujuan membuat pembelian kenderaan yang dijual secara LELONG, baca keseluruhan kandungan blog http://lelongline.blogspot.com/  dan fahaminya, hubungi / CALL 013 255 2000 untuk ke tempat  jualan kenderaan LELONG.