1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Rabu

Kastam

Kastam - 2014 kenderaan kereta lelong - penggunaan nama atau mengaitkan agensi kastam oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menawarkan kenderaan pada harga murah yang mendakwa sebagai kenderaan lelong dari kastam. Diingatkan bahawa kastam tidak pernah melantik pihak luar sebagai agen, wakil atau yang boleh buat apa-apa jualan kenderaan bagi pihak kastam. Jika anda menerima apa-apa tawaran yang meragukan, segera hubungi pihak kastam bagi menentukan kesahihan / betul atau tidak tawaran yang diterima itu. Kebiasaannya tawaran-tawaran yang mengelirukan adalah dari penjenayah yang menyamar sebagai pihak kastam atau mana-mana agensi yang lain. Kastam ada membuat jualan kenderaan yang dilucuthak, yang dilupuskan dan segala urusan adalah melalui prosedur yang ditetapkan serta ianya dibuat terus atau berurusan terus di kauter pejabat kastam berkaitan, pembeli / anda sendiri perlu berurusan terus dan tidak melalui mana-mana pihak ke tiga, agen atau wakil. Lelongline / guide service ini tiada kaitan dengan pihak kastam dan guide service hanya berurusan dengan kenderaan yang dilelong oleh bank.
Dengan bimbingan / GUIDE, pembeli lebih mudah memahami proses / prosedur asas pembelian kenderaan / kereta LELONG. Bagi tujuan membuat pembelian kenderaan yang dijual secara LELONG, baca keseluruhan kandungan blog http://lelongline.blogspot.com/  dan fahaminya, hubungi / CALL 013 255 2000 untuk ke tempat  jualan kenderaan LELONG.