1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Isnin

Lelong

Lelong - 2014 Januari kenderaan kereta lelong - jualan kenderaan yang ditarik oleh bank adalah secara lelong. Disebabkan oleh kegagalan pemilik asalnya/peminjam yang gagal buat bayaran ansuran bulanan, kenderaan ditarik dan seterusnya dijual secara lelong. Kenderaan lelong yang ditarik dan bukannya kerana terlibat dengan kemalangan atau rosak. Kenderaan-kenderaan yang ditarik oleh bank dan dijual secara lelong. Jualan lelong adalah mengikut proses dan prosedur dimana syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi oleh pembeli. Mengetahui dan seterusnya mengikuti segala yang ditetapkan oleh terma serta syarat pembelian kenderaan lelong. Guide service memberikan perkhidmatan bimbingan / panduan pembelian kenderaan lelong pada pembeli / anda semasa dibawa masuk ke tempat lelong, buat pembelian dihari/masa lelongan dibuat.
Dengan bimbingan / GUIDE, pembeli lebih mudah memahami proses / prosedur asas pembelian kenderaan / kereta LELONG. Bagi tujuan membuat pembelian kenderaan yang dijual secara LELONG, baca keseluruhan kandungan blog http://lelongline.blogspot.com/  dan fahaminya, hubungi / CALL 013 255 2000 untuk ke tempat  jualan kenderaan LELONG.