1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Isnin

Beli

Beli - kenderaan kereta yang dijual secara lelong ditempat dan di hari / masa lelongan dibuat. Anda sebagai pembeli individu boleh beli apa-apa kenderaan yang di perlukan mengikut pilihan serta bajet anda sendiri. Pada bila-bila masa jualan kenderaan lelong dibuat di seluruh 1Malaysia, anda boleh masuk ke tempat lelongan dibuat, cari dan dapatkanlah kenderaan yang anda perlukan.
Anda beli kenderaan pada harga lelong iaitu sebagaimana yang di tetapkan dan melalui proses pembelian secara lelong. Pilihan pelbagai jenama kenderaan samada keluaran 1Malaysia atau yang di import. Terdapat banyak pilihan kenderaan yang dilelong boleh dibeli terus semasa lelongan dibuat. Pembelian kenderaan yang dijual secara lelong hanya boleh dilakukan di tempat dan pada hari lelongan dibuat. Anda pembeli perlu berada di tempat jualan kenderaan lelong, lalui semua proses dan prosedur asas pembelian kenderaan lelong serta buat pembelian kenderaan semasa di lelong oleh jurulelong. Tiada sekatan bagi buat pembelian kenderaan seberapa banyak atau berapa kali untuk masuk ke tempat jualan kenderaan lelong. Pembelian kenderaan yang di jual secara lelong hanya dilakukan oleh pembeli sebenar atau oleh anda sendiri, tiada mana-mana pihak, wakil atau agen yang boleh buat pembelian bagi pihak pembeli sebenar.
Dengan bimbingan / GUIDE, pembeli lebih mudah memahami proses / prosedur asas pembelian kenderaan / kereta LELONG. Bagi tujuan membuat pembelian kenderaan yang dijual secara LELONG, baca keseluruhan kandungan website lelongline dan fahaminya, hubungi / CALL 013 255 2000 untuk ke tempat  jualan kenderaan LELONG