1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Jumaat

Cari

Cari - kenderaan kereta lelong, ada pembeli yang minta untuk dapatkan kenderaan yang diperlukannya dan setelah ada maklumkan padanya. Pembeli yang meminta untuk carikan kenderaan untuknya merupakan gambaran status pengetahuannya tentang jualan / pembelian kenderaan lelong. Kurang pengetahuan atau langsung tidak tahu mengenai proses dan prosedur asas pembelian kenderaan yang di jual secara lelong.
Sukalah di kongsi sebahagian maklumat tentang jualan kenderaan lelong dan mungkin sedikit boleh membantu anda untuk buat pembelian kenderaan lelong. List atau senarai kenderaan yang akan di lelong biasanya akan di edarkan di tempat jualan kenderaan lelong, iatu pada hari lelongan dilakukan dan hanya list / senarai yang di edarkan di tempat/hari lelongan berkenaan yang dirujuk bagi tujuan pembelian kenderaan lelong. LIst / senarai kenderaan ini hanya di edar pada tempat/hari lelongan berkenaan. Contoh jika lelongan pada 15/05/15, list / senarai lelongan di edarkan pada hari yang sama di tempat lelongan berkenaan. Untuk nak cari kenderaan dan nak maklumkan pada pembeli sememangnya tidak sempat, jika nak beli dulu dan setelah itu berikan pada pembeli, lebih bermasalah sebab guna duit sapa untuk beli kenderaan berkenaan. List / senarai lelongan hanya di gunapakai pada hari / tempat lelongan berkenaan saja dan untuk lelongan berikutnya, list senarai lelongan yang lain pula di keluarkan dan digunapakai. Tetapi, untuk memudahkan pembeli dapatkan list / senarai kenderaan yang akan di lelong, akses online yang boleh di akses terus melalui telefon pintar / smartphone berinternet dan list / senarai kenderaan yang akan di lelong di paparkan sekurang-kurangnya pada hari yang sama atau 1 - 3 hari sebelum lelongan dilakukan. Untuk dapatkan panduan akses online, anda perlu daftar dan bayar fees guide. Akses online ini membolehkan anda dapat semua list / senarai kenderaan yang akan di lelong setiap kali lelongan yang akan dibuat ( mengikut apa yang disediakan oleh pengendali tempat jualan kenderaan lelong dan tertakluk pada perubahan semasa ). Dengan akses online, anda sendiri lebih mudah untuk cari apa-apa kenderaan yang diperlukan.
Dengan bimbingan / GUIDE, pembeli lebih mudah memahami proses / prosedur asas pembelian kenderaan / kereta LELONG. Bagi tujuan membuat pembelian kenderaan yang dijual secara LELONG, baca keseluruhan kandungan website lelongline dan fahaminya, hubungi / CALL 013 255 2000 untuk ke tempat  jualan kenderaan LELONG