1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Khamis

Proses

Proses - pembelian kenderaan kereta lelong yang mudah, hanya beli setelah berpuashati dan lakukan segala yang sepatutnya. Pembelian kenderaan yang dijual secara lelong hanya dilakukan di tempat dan pada masa atau ketika lelongan dibuat. Proses pembelian kenderaan lelong adalah dilakukan sendiri oleh pembeli yang sebenar, tidak ada agen, wakil, broker atau mana-mana pihak yang bertindak bagi pihak pembeli berkenaan.
Proses biasa pembelian kenderaan lelong, pertama masuk ke tempat jualan kenderaan lelong, kedua dapatkan list / senarai kenderaan lelong, ketiga buat inspection / pemeriksaan semasa kenderaan dipamerkan, ke empat buat bidaan / pembelian semasa kenderaan di lelong dan ke lima keluarkan kenderaan dari stor lelongan setelah membayar full payment. Beberapa tindakan yang sepatutnya dilakukan berkaitan proses dan prosedur asas pembelian kenderaan lelong. Semua proses pembelian kenderaan lelong adalah dilakukan sendiri oleh pembeli sebenar. Guide service / perkhidmatan bimbingan/panduan memaklumkan tindakan-tindakan yang sepatutnya samada sebelum, semasa dan setelah buat pembelian ketika anda dibawa dan berada di tempat jualan kenderaan lelong. 
Dengan bimbingan / GUIDE, pembeli lebih mudah memahami proses / prosedur asas pembelian kenderaan / kereta LELONG. Bagi tujuan membuat pembelian kenderaan yang dijual secara LELONG, baca keseluruhan kandungan website lelongline dan fahaminya, hubungi / CALL 013 255 2000 untuk ke tempat  jualan kenderaan LELONG