1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Ahad

Lelong

Lelong adalah proses penjualan yang dilakukan oleh jurulelong melalui prosedur tertentu antaranya jualan lelong dilakukan oleh jurulelong bertauliah, senarai atau list lelongan diedarkan di tempat lelongan dibuat yang digunapakai atau yang dirujuk bagi tujuan pembelian kenderaan lelong, pembeli diwajibkan atau di kehendaki buat pemeriksaan/inspection pada kenderaan sebelum buat pembelian, daftar sebagai pembida dan buat bayaran yang di tetapkan serta dapatkan kad bidaan bagi melayakkan buat pembelian kenderaan ketika di lelong, mengisi borang tertentu antaranya maklumat pembeli, menandatangani surat kontrak dan dokumen-dokumen tertentu, membuat bayaran penuh/full payment mengikut tempoh masa yang ditetapkan, mengeluarkan kenderaan dari stor dan membuat tukarnama serta peka atau maklum pada apa-apa yang ditetapkan dalam proses dan prosedur pembelian kenderaan lelong