1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Ahad

Store

Store atau gudang penyimpanan kenderaan lelong hanya di buka pada hari lelongan diadakan. Terdapat juga stor penyimpanan kenderaan tidak buat lelongan dan merupakan tempat menyimpan kenderaan saja. Terdapat juga stor penyimpanan kenderaan di tempat lain dan lelongan dibuat di tempat lain atau kenderaan di negeri yang lain. Agak mudah buat pemeriksaan/inspection kenderaan sebelum buat pembelian jika kenderaan di simpan di tempat lelong yang sama atau semasa anda masuk ke dalam store atau gudang.