1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Sabtu

Cari

Cari dan dapatkan sendiri apa-apa kenderaan yang di perlukan mengikut bajet kewangan anda sendiri. Anda perlu masuk ke tempat jualan kenderaan lelong, dapatkan list / senarai lelongan, buat inspection / pemeriksaan pada kenderaan dan hanya setelah anda sendiri berpuashati pada condition / keadaan kenderaan berkenaan, barulah anda sendiri yang buat pembelian. 
Tidak ada mana-mana pihak yang boleh mewakili bagi pihak anda atau bertindak sebagai agen atau broker. Semua proses pembelian kenderaan lelong hanya dilakukan oleh pembeli yang sebenar dengan menggunakan kad pengenalan pembeli sebenar bagi semua urusan. Pelbagai dokumen yang perlu di tandatangani oleh pembeli sebenar / anda, antaranya surat kontrak pembelian kenderaan lelong. Sebagai pembeli, sepatutnya anda ketahui proses dan prosedur pembelian kenderaan lelong. Lelongline Resources sebagai pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong dimana hanya setelah anda daftar dengan sms kan nama / no.kad pengenalan ke no. 013255 2000 serta buat bayaran fees guide RM 2 ribu.
Lelongline Resources guide services memberikan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan yang dijual secara lelong, sebagai pembeli, anda dikehendaki baca keseluruhan kandungan website lelongline ini, untuk pendaftaran hubungi 0132552000