1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Sabtu

Tukarnama

Tukarnama pada kenderaan yang dibeli di tempat lelong dilakukan sebaik saja semua dokumen diperolehi dari legal owner atau pihak bank dan proses tukarnama hendaklah di lakukan dalam tempoh atau jangkamasa yang di tetapkan. Tukarnama dibuatkan samada dilakukan sendiri atau melalui agen tertentu. Wajar dipastikan semua dokumen diperolehi namun tindakan sebelum pembelian kenderaan dibuat sepatutnya dipastikan mengikuti proses prosedur yang di tetapkan. Jika anda tidak ketahui tindakan yang sepatutnya dibuat atau apa-apa yang wajar anda lakukan bagi memastikan proses tukarnama mudah dilakukan, pelbagai kemungkinan berlaku yang akhirnya menyebabkan anda kehilangan wang yang di belanjakan. Tukarnama mudah dilakukan apabila anda lakukan semua proses dan prosedur yang di tetapkan. Tukarnama dan tukar nombor plat atau nombor pendaftaran adalah 2 perkara berbeza. Tukarnama mudah dibuat dengan dokumen yang lengkap tetapi tukar no.plat sukar dan tidak boleh dibuat. Tetapi jika anda ingin tukar no.plat, boleh dibuat dengan anda beli apa-apa kenderaan baru didaftarkan atas nama anda dan tukarkan no.plat kenderaan baru itu dengan no.plat kenderaan lelong.
Lelongline Resources guide services penyedia perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, sebagai pembeli anda dikehendaki baca keseluruhan kandungan website lelongline ini, untuk daftar serta bagi dapatkan penjelasan, CALL 013 255 2000