1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Rabu

Tengok

Tengok saja, nak ambik tahu saja, nak tau di mana tempat, nak tahu harga kenderaan tertentu, nak alamat sekadar nak tengok tempat lelong dan pelbagai 'cauntim' nak info tertentu saja.
jika sekadar nak tengok tempat lelong kenderaan saja, anda boleh cari sendiri mana-mana tempat lelong dan masuklah tanpa perlu buat apa-apa bayaran jika sekadar nak tengok tempat lelong. Tetapi jika serius nak buat pembelian, sekadar tahu tempat, jika cuma tahu tengok kenderaan saja, belum tentu 'selamat' untuk buat pembelian jika anda tidak tahu atau keliru mengenai proses serta prosedur pembelian kenderaan lelong. Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, kini pelbagai info boleh di akses secara online melalui handphone berinternet dan anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lebih lanjut CALL 013 2552000 

Khamis

Services

Services atau perkhidmatan adalah antara jenis perniagaan yang biasa di jalankan, perniagaan berkaitan services seperti hanya menyediakan info, memberikan panduan dan pelbagai lagi yang berkaitan dengannya. 
secara umumnya terdapat 2 jenis atau cara perniagaan yang biasa di jalankan, 1. Jualan produk atau barang atau yang berkaitan dengannya kebiasaannya boleh di sentuh atau di pegang, sebagai contoh jual kereta dan barangan yang boleh di pegang atau di sentuh. 2. Services atau perkhidmatan iaitu hanya info atau panduan yang bukan barang, tidak boleh di sentuh hanya info atau seumpamanya. Lelongline Resources hanya menjalankan perniagaan services atau perkhidmatan, tidak menjual produk atau barang seperti kenderaan tetapi hanya memberikan services atau perkhidmatan mengenai info panduan pembelian kenderaan lelong. Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, kini pelbagai info boleh di akses secara online melalui handphone berinternet dan anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lebih lanjut CALL 013 2552000 

Baca

Baca pelbagai info mengenai jualan kenderaan lelong sebelum buat pembelian, dapatkan pelbagai info dan amat penting ketahui proses serta prosedur pembelian kenderaan lelong.
kecuaian anda memahami serta buat tindakan yang tidak sepatutnya adalah memungkinkan anda alami kerugian atau hilang wang. Tindakan sebelum, semasa dan setelah buat pembelian kenderaan lelong terlalu penting di ketahui serta dilakukan oleh anda sebagai pembeli kenderaan lelong. Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, kini pelbagai info boleh di akses secara online melalui handphone berinternet dan anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lebih lanjut CALL 013 2552000