1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Sabtu

Tempat

Tempat atau lokasi lelong adalah merujuk kepada 3 ( tiga ) maksud, 1- Tempat penyimpanan atau stor menyimpan kenderaan yang di tarik dan tempat yang sama juga buat jualan kenderaan yang di simpan dalam stor berkenaan. 2- Tempat penyimpanan atau stor mentimpan kenderaan yang di tarik dan jualan kenderaan lelong tidak dibuat di situ. 3- Tempat di mana jualan kenderaan lelong dibuat tetapi kenderaan di simpan di stor yang lain.
Sebagai pembeli, anda dikehendaki tahu berkaitan lokasi dan tempat sebagaimana yang dimaksudkan. Jika kenderaan di simpan dan di lelong di lokasi/tempat yang sama, agak mudah untuk buat inspection/pemeriksaan sebelum buat pembelian tetapi jika kenderaan di simpan dan di lelong di lokasi/tempat yang berbeza serta agak jauh, ianya mungkin agak masalah bagi menentukan condition/keadaannya. Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, kini pelbagai info boleh di akses secara online melalui handphone berinternet dan anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lebih lanjut CALL 013 2552000