1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

GUIDE

GUIDE SERVICE - BUSINESS COACHING

GUIDE SERVICE -  Excel Guide merupakan syarikat yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia -SSM yang menawarkan perkhidmatan bimbingan atau panduan pembelian kenderaan yang dijual lelong / business coaching to buys auction bank vehicle. Dimana anda / pembeli diberikan panduan atau bimbingan setelah daftar dan buat bayaran RM 2 ribu sebagai fees guide. Antara perkhidmatan yang diberikan, pembeli / anda di bawa masuk bersama sekali saja ke salah satu saja tempat jualan kenderaan lelong samada sekitar Kuala Lumpur atau Selangor.  Sebaik saja anda ikuti guide di tempat jualan kenderaan lelong, anda diberikan panduan bagi mendapatkan ekses secara online bagi mendapatkan info / maklumat mengenai jualan kenderaan lelong. Pelbagai maklumat tentang jualan lelong yang boleh di ekses secara online, antaranya sekurang-kurang alamat tempat jualan kenderaan lelong yang lengkap, pelbagai maklumat jualan kenderaan lelong dan terdapat juga sebahagian besar pengendali tempat lelongan yang menyediakan list / senarai harga kenderaan lelong yang boleh di ekses secara online, list / senarai harga kenderaan lelong yang dapat di lihat sekurang-kurang pada hari yang sama iaitu pada hari lelongan dibuat atau1 ( satu ) - 3 ( tiga ) hari sebelum lelongan dibuat. Dengan akses online berkenaan, anda / pembeli mudah mendapatkan pelbagai info/maklumat tentang jualan kenderaan lelong, sekurang-kurangnya alamat yang lengkap dan list / senarai harga kenderaan yang akan dilelong. List / senarai harga kenderaan yang akan dilelong adalah maklumat kenderaan yang akan dilelong ianya mengenai harga kenderaan yang akan dilelong atau yang disebut sebagai reserve price. jenis/jenama, tahun keluaran, CC kenderaan dan pelbagai lagi maklumat kenderaan yang akan dilelong. List / senarai harga yang di boleh di akses secara online ini dan hanya list / senarai harga yang diedarkan di tempat pengendali lelongan adalah yang dirujuk bagi tujuan pembelian kenderaan yang dijual secara lelong.

Jika difahami maksud guide yang bererti bimbingan atau panduan, jika dalam industri pelancongan ' tour guide ' yang bermaksud pemandu pelancong dan maksud service adalah perkhidmatan. Guide service yang dimaksudkan ialah perkhidmatan bimbingan, hanya maksud perkhidmatan bimbingan sahaja yang merujuk pada guide service dan tidak ada apa-apa maksud yang lain digunapakai. 
Guide service to buys auction car atau perkhidmatan bimbingan pembelian kenderaan yang dijual secara lelong. Guide service atau perkhidmatan bimbingan diberikan semasa pembeli dibawa masuk / ketika anda / pembeli berada ditempat jualan kenderaan lelong. Samada sepenuh atau sebahagian perkhidmatan bimbingan diberikan, ianya adalah tertakluk pada bayaran fees guide yang dibuat.
Namun dalam keadaan tertentu, atas kehendak atau permintaan pembeli sendiri dimana pembeli tidak memerlukan untuk ikuti ketempat jualan kenderaan lelong dan hanya memerlukan panduan untuk mendapatkan akses online saja. Kebiasaannya pembeli yang lebih 'advance' yang hanya memerlukan panduan bagi mendapatkan akses online untuk memudahkan dapatkan info mengenai kenderaan yang diperlukan dan terdapat juga pembeli yang tidak dapat ikuti ke tempat jualan kenderaan lelong atas sebab tertentu.   
Untuk memudahkan anda memahami proses daftar, buat bayaran fees guide dan perkhidmatan bimbingan / guide service, adalah seperti berikut:

1- Daftar - pendaftaran dibuat dengan smskan nama serta no.kad pengenalan ke 0132552000
2- Buat bayaran fees guide RM 2 ribu - anda diberikan no. Akaun Bank atas nama syarikat Anta Aslim Taslam Enterprise atau Excel Guide ( pembayaran hanya dibuat melalui Bank Islam Malaysia Berhad ( BIMB ) atas nama syarikat Anta Aslim Taslam Enterprise atau melalui Malayan Banking Berhad / Maybank atas nama syarikat Excel Guide - selain dari akaun bank berkenaan adalah tidak ada kaitan dengan lelongline guide service. Dan bayaran fees guide dibuat melalui bank, bank tranfer, online banking dan tidak melalui direct, cash / tunai atas tangan.
3. Tarikh di tetapkan - setelah anda daftar dan bayar fees guide dibuat disahkan dan anda diberikan tarikh untuk dibawa masuk bersama sekali saja ke salah satu tempat jualan kenderaan lelong samada di Selangor atau Kuala Lumpur.
4. Tempat jumpa - anda diberikan lokasi tempat jumpa sebelum dibawa masuk ke tempat lelong, kebiasaanya jumpa di lokasi sekitar Kuala Lumpur. Tempat jumpa adalah lebih kurang 30 - 40 minit dari tempat lelong.
5. Guide Service - perkhidmatan bimbingan diberikan sebaik saja anda berada ditempat jualan kenderaan lelong. Samada sebahagian saja bimbingan diberikan, antaranya anda dimaklumkan bagi memahami kandungan pada list/senarai harga kenderaan lelong, kenyataan-kenyataan pada list / senarai harga, maklumat-maklumat yang sepatutnya di ketahui seperti kenderaan potong, tiada geran, tiada dokumen, mengenai dokumen yang tidak lengkap, kenderaan yang ada saman-saman tertungak, gangguan no.casis/enjin, mengenai A/P, kelulusan terhad dan pelbagai yang berkaitan kenderaan yang mungkin atau langsung pembeli tak faham / tak tahu pada kenyataan pada list / senarai harga kenderaan lelong. 
Selain dari memahami kenyataan pada list / senarai harga, anda juga dimaklumkan tentang buat pemeriksaan atau disebut sebagai inspection pada kenderaan sebelum buat pembelian. Kenderaan di buat inspection iaitu antara syarat wajib sebelum buat pembelian kenderaan lelong. Inspection atau pemeriksaan adalah berkaitan tanda-tanda yang terdapat pada kenderaan serta maklumat tindakan yang sepatutnya dibuat.
Ikuti proses pembelian kenderaan lelong, lalui proses pembelian kenderaan lelong dimana kenderaan yang dibeli dijual secara lelong, jurulelong membuat bidaan atau jual secara lelong dan anda membida atau buat pembelian semasa kenderaan berkenaan di lelong. Pelbagai yang perlu diketahui sebelum buat pembelian kenderaan yang dijual secara lelong. Anda dimaklumkan secara lisan, tiada apa-apa kad, nota atau apa-apa yang bertulis dan guide service atau perkhidmatan bimbingan diberikan bagi memudahkan anda ketahui tindakan sebelum, semasa dan setelah buat pembelian kenderaan lelong, iaitu mengenai proses serta prosedur asas pembelian kenderaan.Samada sepenuhnya atau sebahagian saja guide atau panduan diberikan, ikut kesesuaian semasa dan ianya tertakluk pada pada bayaran fees guide dibuat
6. Setelah ikuti semua proses pembelian kenderaan lelong, anda diberikan panduan bagi mendapatkan akses secara online dan dengan akses secara online ini, anda boleh terus dapatkan sekurang-kurangnya alamat lengkap atau list / senarai kenderaan lelong ( mengikut yang disediakan oleh tempat pengendali lelongan berkaitan). Lebih kurang 20 - 30 tempat lelongan, dengan lebih kurang 30 - 60 kali lelongan dibuat dalam sebulan yang anda boleh akses secara online.
7. Samada, 1- mendapatkan guide / bimbingan di bawa bersama sekali ke tempat jualan kenderaan lelong atau 2- hanya mendapatkan guide / bimbingan panduan akses online saja melalui panggilan telefon, ianya tertakluk pada pilihan anda sendiri dan hanya 1 saja di antara 2 yang boleh dipilih. Jika memerlukan pilihan yang no. 1, anda / pembeli dibawa masuk bersama sekali ketempat jualan kenderaan lelong dan jika buat pilihan ke 2, anda / pembeli hanya diberikan guide / bimbingan bagi mendapatkan panduan akses online saja tanpa di bawa masuk bersama sekali ke tempat jualan kenderaan lelong.
8. Apa-apa kenyataan adalah mengikut segala yang dinyatakan pada kandungan website ini, anda / pembeli adalah dikehendaki baca kandungan website ini, fahami serta segala yang dilakukan atas kesedaran anda / pembeli sendiri, tiada apa-apa yang keliru, tidak ujud sebarang paksaan dan dilakukan oleh anda / pembeli secara sedar tanpa apa-apa pengaruh luar biasa. Tetapi jika anda / pembeli lakukan apa-apa kesilapan, salah anggap, buat andaian yang tiada kaitan dengan perkhidmatan bimbingan / guide service sebagaimana yang dinyatakan pada website ini, itu adalah atas tanggungjawab anda / pembeli sendiri dan pihak lelongline guide service tidak boleh dipersalahkan dan apa-apa kerugian adalah atas tanggungjawab anda sendiri. Sebaik saja anda daftar dan bayar fees guide, anda ditakrifkan telah memahami serta ketahui kesan atau natijahnya. 
Guide service hanya mengenai proses pembelian kenderaan lelong dan tiada kaitan dengan lain-lain proses atau yang diluar bidang kuasa/tugas serta yang tidak berkaitan dengan apa-apa yang tidak dinyatakan secara bertulis, juga tertakluk pada perubahan dari masa ke semasa. Guide service atau perkhidmatan bimbingan yang memberikan panduan secara langsung pada anda/pembeli, dibawa ke tempat jualan kenderaan lelong, diberikan panduan proses dan prosedur asas pembelian kenderaan lelong. Semua proses dan prosedur asas pembelian kenderaan lelong adalah diberikan atau dimaklumkan semasa anda dibawa masuk bersama sekali saja ke tempat jualan kenderaan lelong iaitu semasa ada berada ditempat jualan kenderaan lelong. Anda sendiri yang melakukan semua proses pembelian kenderaan lelong samada semasa buat pembelian di tempat lelong dan urusan pendaftaran kenderaan berkenaan. Bayaran fees guide RM 2 ribu dibuat hanya sekali, bukan sebahagian dari harga kenderaan yang dibeli dan tidak dikembalikan semula serta dengan bayaran berkenaan anda diberikan guide service, tiada had untuk anda masuk seberapa kerap dan tiada had untuk anda buat pembelian seberapa banyak kenderaan yang diperlukan. Bayaran fees guide tidak termasuk harga kenderaan yang di beli dan tidak dikembalikan. Bayaran ( yang lain selain fees guide ) RM 1,550 perlu disediakan dan dibawa semasa anda masuk ke tempat jualan kenderaan lelong, setiap unit kenderaan yang dilelong dibawah harga RM 100 ribu, deposit sebanyak RM 1,550 dan jika harga kenderaan lelong melebihi RM 100 ribu deposit sebanyak RM 5,550 atau mengikut yang ditetap oleh tempat lelong berkenaan. - Excel Guide