1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

GUIDE

GUIDE SERVICE INFO - BUSINESS COACHING

GUIDE SERVICE INFO -  Lelongline Resources merupakan perniagaan yang didaftarkan sebagai Zuhud Niaga dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia -SSM yang menawarkan perkhidmatan bimbingan atau panduan pembelian kenderaan yang dijual lelong / business coaching to buys auction bank vehicle. Dimana anda / pembeli diberikan Panduan Akses Online setelah daftar dan buat bayaran RM 2 ribu atau RM 3,000 sebagai fees guide. Samada sebahagian sahaja perkhidmatan di berikan atau di antara salah satu dari perkhidmatan yang di sediakan sebagaimana berikut, antara perkhidmatan yang diberikan, pembeli / anda diberikan panduan bagi mendapatkan Panduan Akses Online bagi dapatkan pelbagai info secara online mengenai jualan kenderaan lelong. Pelbagai maklumat tentang jualan lelong yang boleh di akses secara online, antaranya sekurang-kurang alamat tempat jualan kenderaan lelong yang lengkap, pelbagai maklumat jualan kenderaan lelong dan terdapat juga sebahagian besar pengendali tempat lelongan yang menyediakan list / senarai harga kenderaan lelong yang boleh di akses secara online, list / senarai harga kenderaan lelong yang dapat di lihat sekurang-kurang pada hari yang sama iaitu pada hari lelongan dibuat atau 1 ( satu ) - 3 ( tiga ) hari sebelum lelongan dibuat. Dengan Panduan Akses Online berkenaan, anda / pembeli mudah mendapatkan pelbagai info/maklumat tentang jualan kenderaan lelong, sekurang-kurangnya alamat yang lengkap dan list / senarai harga kenderaan yang akan dilelong. List / senarai harga kenderaan yang akan dilelong adalah maklumat kenderaan yang akan dilelong ianya mengenai harga kenderaan yang akan dilelong atau yang disebut sebagai reserve price. jenis/jenama, tahun keluaran, CC kenderaan dan pelbagai lagi maklumat kenderaan yang akan dilelong. List / senarai harga yang di boleh di akses secara online ini dan hanya list / senarai harga yang diedarkan di tempat pengendali lelongan adalah yang dirujuk bagi tujuan pembelian kenderaan yang dijual secara lelong. Dan info-info mengenai jualan kenderaan lelong adalah hanya tertakluk pada apa yang disediakan oleh phak pengendali tempat lelong yang berkaitan sahaja yang diluar kawalan atau kuasa serta bukan di sediakan oleh pihak Lelongline Resources.

Jika difahami maksud guide yang bererti bimbingan atau panduan, jika dalam industri pelancongan ' tour guide ' yang bermaksud pemandu pelancong dan maksud service adalah perkhidmatan. Guide service yang dimaksudkan ialah perkhidmatan bimbingan, hanya maksud perkhidmatan bimbingan sahaja yang merujuk pada guide service dan tidak ada apa-apa maksud yang lain digunapakai. 
Guide service to buys auction car atau perkhidmatan bimbingan pembelian kenderaan yang dijual secara lelong.  Samada sepenuh atau sebahagian perkhidmatan bimbingan diberikan, ianya adalah tertakluk pada bayaran fees guide yang dibuat. Namun dalam keadaan tertentu, pembeli yang lebih 'advance' yang hanya memerlukan Panduan Akses Online bagi mendapatkan Panduan Akses Online untuk memudahkan dapatkan pelbagai info mengenai jualan kenderaan secara lelong.  
Untuk memudahkan anda memahami proses daftar, buat bayaran fees guide dan perkhidmatan bimbingan / guide service, adalah seperti berikut:

1- Daftar - pendaftaran dibuat dengan smskan nama serta no.kad pengenalan ke 0132552000
2- Buat bayaran fees guide RM 2 ribu atau RM 3,000 - anda diberikan no. Akaun Bank atas nama Nadzri Mohamad, pembayaran hanya dibuat melalui Public Bank atas nama dan nombor akaun bank yang diberikan setelah sms nama serta nombor kad pengenalan.Nama lain atau nombor akaun bank yang lain adalah tidak ada kaitan dengan lelongline resources. Dan bayaran fees guide dibuat melalui cash bank-in, bank tranfer, online banking dan tidak melalui direct, cash / tunai atas tangan.
3. Setelah bayaran di buat, sms kan masa/jam transaksi dilakukan ke 013 255 2000
4. Hanya setelah pengesahan bayaran di terima dan perkhidmatan di berikan.
5. Guide Service - perkhidmatan panduan/guide diberikan antaranya anda dimaklumkan secara lisan di antara sebahagian dari perkara-perkara berikut atau cuma satu saja antaranya seperti list/senarai harga kenderaan lelong, kenyataan-kenyataan pada list / senarai harga, maklumat-maklumat yang sepatutnya di ketahui seperti kenderaan potong, tiada geran, tiada dokumen, mengenai dokumen yang tidak lengkap, kenderaan yang ada saman-saman tertungak, gangguan no.casis/enjin, mengenai A/P, kelulusan terhad dan pelbagai yang berkaitan kenderaan yang mungkin atau langsung pembeli tak faham / tak tahu pada kenyataan pada list / senarai harga kenderaan lelong, yang antaranya info berkaitan telah di nyatakan pada blog/website www.lelongline.com 
Pelanggan atau anda sendiri adalah bertanggungjawap sepenuhnya untuk lakukan semua proses pembelian kenderaan lelong, tiada agen, tiada broker dan tanpa melalui mana-mana individu atau pihak yang mewakili anda. Anda sendiri perlu buat pemeriksaan atau disebut sebagai inspection pada kenderaan sebelum buat pembelian. Kenderaan di buat inspection iaitu antara syarat wajib sebelum buat pembelian kenderaan lelong. Inspection atau pemeriksaan adalah berkaitan tanda-tanda yang terdapat pada kenderaan serta maklumat tindakan yang sepatutnya dibuat.
Anda dikehendaki lakukan sendiri semua proses pembelian kenderaan lelong, lalui proses pembelian kenderaan lelong dan patuh pada segala peraturan yang di tetapkan oleh pihak pengendali tempat jualan kenderaan lelong berkaitan. Kenderaan yang dibeli ketika dijual secara lelong, jurulelong membuat bidaan atau jual secara lelong dan anda membida atau buat pembelian semasa kenderaan berkenaan di lelong. Pelbagai yang perlu diketahui sebelum buat pembelian kenderaan yang dijual secara lelong dan menjadi tanggungjawap anda sendiri untuk lakukan semuanya. Sebagai pembeli kenderaan lelong, anda sendiri wajar ketahui tindakan sebelum, semasa dan setelah buat pembelian kenderaan lelong, iaitu mengenai proses serta prosedur asas pembelian kenderaan. Samada sepenuhnya atau sebahagian saja guide atau panduan diberikan, ikut kesesuaian semasa dan ianya tertakluk pada pada bayaran fees guide dibuat
6. Dengan Panduan Akses Online, anda boleh terus dapatkan sekurang-kurangnya alamat lengkap atau list / senarai kenderaan lelong atau mengikut yang disediakan oleh tempat pengendali lelongan berkaitan serta tertakluk pada pindaan dari masa kesemasa. Lebih kurang 20 - 30 tempat lelongan, dengan lebih kurang 30 - 60 kali lelongan dibuat dalam sebulan yang anda boleh akses secara online.
7. Samada anda hanya diberikan Panduan Akses Online saja atau hanya panduan lisan melalui panggilan telefon saja, 
8. Apa-apa kenyataan adalah mengikut segala yang dinyatakan pada kandungan blog/website www.lelongline.com, anda / pembeli adalah dikehendaki baca kandungan website ini, fahami serta segala yang dilakukan atas kesedaran anda / pembeli sendiri, tiada apa-apa yang keliru, tidak ujud sebarang paksaan dan dilakukan oleh anda / pembeli secara sedar tanpa apa-apa pengaruh luar biasa. Tetapi jika anda / pembeli lakukan apa-apa kesilapan, salah anggap, buat andaian yang tiada kaitan dengan perkhidmatan bimbingan / guide service sebagaimana yang dinyatakan pada website ini, itu adalah atas tanggungjawab anda / pembeli sendiri dan pihak lelongline resources tidak boleh dipersalahkan dan apa-apa kerugian adalah atas tanggungjawab anda sendiri. Sebaik saja anda daftar dan bayar fees guide, anda ditakrifkan telah memahami serta ketahui kesan atau natijahnya. 
Lelongline Resources hanya berikan  Panduan Akses Online iaitu linik-link lamanweb pengendali tempat jualan kenderaan lelong dan tiada kaitan dengan lain-lain proses atau yang diluar bidang kuasa/tugas serta yang tidak berkaitan dengan apa-apa yang tidak dinyatakan secara bertulis, juga tertakluk pada perubahan dari masa ke semasa. Guide service atau perkhidmatan panduan yang memberikan hanyalah panduan akses online pada anda/pembeli. Anda sendiri yang melakukan semua proses pembelian kenderaan lelong samada semasa buat pembelian di tempat lelong dan urusan pendaftaran kenderaan berkenaan. Bayaran fees guide RM 2 ribu atau RM 3,000 dibuat hanya sekali, bukan sebahagian dari harga kenderaan yang dibeli dan tidak dikembalikan semula serta dengan bayaran berkenaan anda hanya diberikan Panduan Akses Online sahaja. Tiada had untuk anda masuk seberapa kerap dan tiada had untuk anda buat pembelian seberapa banyak kenderaan yang diperlukan. Bayaran fees guide tidak termasuk harga kenderaan yang di beli dan tidak dikembalikan. Bayaran ( yang lain selain fees guide ) RM 1,550 perlu disediakan dan dibawa semasa anda masuk ke tempat jualan kenderaan lelong, setiap unit kenderaan yang dilelong dibawah harga RM 100 ribu, deposit sebanyak RM 1,550 dan jika harga kenderaan lelong melebihi RM 100 ribu deposit sebanyak RM 5,550 atau mengikut yang ditetap oleh tempat lelong berkenaan serta tertakluk pada apa-apa yang di tetapkan oleh pengendali tempat jualan kenderaan lelong berkenaan.