1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Sabtu

Bank

Bank tarik kenderaan yang gagal bayar hutang/bank loan, kenderaan di masukkan kedalam store tempat lelong dan seterusnya dijual secara lelong. Inilah ringkasan pada kesimpulan kenderaan yang di lelong tetapi terdapat juga kenderaan-kenderaan dari badan-badan korperat syarikat untiliti serta kenderaan individu dan syarikat peminjam kewangan berlesen/finance. Setelah lalui pelbagai proses tertentu seperti proses undang-undang, kenderaan yang ditarik oleh bank di jual secara lelong.
semudah touch screen atau teknologi telefon mudah alih kini cuma pejam dan celik saja dah tahu kenderaan yang di perlukan ada di mana, tempat lelong di mana dan pembelian boleh dibuat direct melalui handphone/online.Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, kini pelbagai info boleh di akses secara online melalui handphone berinternet dan anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lebih lanjut CALL 013 2552000