1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

ONLINE


ONLINE

Online - Info / maklumat mengenai jualan kenderaan lelong yang boleh di akses secara atas talian atau online. Pelbagai info / maklumat tentang jualan kenderaan lelong yang anda / pembeli boleh dapatkan direct / terus sekurang-kurangnya pada hari yang sama atau antara 1 - 3 hari sebelum lelongan dibuat. Antara maklumat yang boleh di akses secara online, list / senarai harga kenderaan yang dilelong ( tertakluk pada penyediaan tempat pengendali lelongan ) atau sekurang-kurang alamat lengkap tempat lelongan kenderaan dibuat. Info / maklumat yang boleh diakses secara online ini memudahkan anda dapatkan maklumat kenderaan yang diperlukan, sediakan bajet yang sepatutnya dan dengan akses online ini anda dapatkan pelbagai info / maklumat hanya melalui handphone yang ada internet serta perisian / software pdf, excel, adobe reader dan segala maklumat di hujung jari anda, dimana saja pada bila-bila masa boleh di akses ONLINE.
Panduan bagi mendapatkan akses online ini hanya diberikan sebaik saja anda daftar dan bayar fees guide RM 2 ribu, samaada anda dibawa ke tempat lelong atau tidak, ianya atas apa yang anda sendiri tentukan. Terdapat 2 pakej, Pakej no.1 - Anda dibawa masuk bersama sekali saja ke tempat jualan kenderaan lelong dan setelah ikuti proses pembelian kenderaan lelong, anda diberikan panduan bagi mendapatkan akses online. Pakej no.2 - Anda hanya di berikan panduan bagi mendapatkan akses online melalui telefon tanpa dibawa masuk ke tempat jualan kenderaan lelong dan tidak di berikan guide / bimbingan pembelian kenderaan lelong di tempat  jualan kenderaan lelong, anda hanya diberikan panduan bagi mendapatkan akses online berkenaan saja. Anda hanya boleh pilih 1 saja pakej dari 2 pilihan pakej mengikut apa yang anda sendiri tentukan dan apa pun pilihan anda samada pakej 1 atau pakej 2, bayarannya fees guide adalah sama RM 2 ribu
Dengan akses online ini, sekurang-kurang antara 20 - 30 tempat jualan kenderaan lelong, antara lebih kurang 30- 60 kali lelongan seluruh Malaysia dan pelbagai lagi info / maklumat jualan kenderaan lelong yang anda / pembeli boleh akses secara direct / terus sekurang-kurangnya pada hari yang sama atau antara 1 - 3 hari sebelum lelongan dibuat. Jadilah antara orang yang pertama dapat info lelongan di 1Malaysia antara jutaan rakyat 1Malaysia dengan akses ONLINE - LELONGLINE GUIDE SERVICE