1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

CHEKLIST

CHEKLIST

Cheklist - susunatur  guide service / perkhidmatan bimbingan pembelian kenderaan yang dijual secara lelong. Apa yang sepatutnya anda buat bagi tujuan pendaftaran dan perkhidmatan bimbingan yang di berikan. 

1 - Pendaftaran, bagi tujuan buat pendaftaran, smskan nama dan no. kad pengenalan
2 - Anda diberikan no. Akaun bank bagi tujuan buat bayaran fees guide RM 2 ribu
3 - Setelah anda buat bayaran fees guide, smskan masa / jam transaksi bayaran dibuat
4 - Perkhidmatan hanya di berikan setelah pengesahan bayaran telah dibuat 
5 - Perkhidmatan yang di berikan hanya 1 ( SATU ) dari 2 ( DUA ) samada:
5-a- Hanya di berikan Panduan Akses Online iaitu senarai link-link laman website tempat lelong atau
5-b- Di bawa bersama sekali saja ke salah satu saja ke tempat jualan kenderaan lelong sekitar Klang Valley samada di Selangor atau di Kuala Lumpur dan di berikan guide / panduan asas pembelian kenderaan lelong antara sebahagian dari 
a - Memberi maklumat pada kenyataan list / senarai lelongan atau,
b - Memberikan panduan cara buat inspection pada kenderaan yang hendak dibeli, atau
c - Mengikuti proses jualan / pembelian kenderaan lelong, atau
d - Setelah, lalui proses a b c, anda diberikan panduan bagi mendapatkan ekses online, dengan ekses online, anda boleh ekses pelbagai info mengenai jualan kenderaan lelong melalui handphone berinternet sekurang-kurangnya alamat lengkap dan terdapat tempat lelongan yang menyediakan list / senarai harga kenderaan lelong sekurang-kurangnya pada hari lelongan berkenaan atau 1 - 3 hari sebelum lelongan dibuat, di lebih kurang 20 - 30 tempat lelongan boleh dikatakan di seluruh Malaysia dan antara lebih kurang 40 - 60 kali lelongan dibuat yang boleh di ekses secara online sebelum lelongan dibuat. Samada sebahagian saja perkhidmatan yang diberikan sebagaimana yang dinyatakan ini atau mengikut kesesuaian pihak lelongline resources, ianya tertakluk pada bayaran fees services yang dibuat.

Panduan dapatkan guide service, Baca keseluruhan kandungan web www.lelongline.com atau CALL 013 255 2000 bagi mendapatkan penjelasan lanjut dan sms kan nama serta no.kad pengenalan bagi tujuan membuat pendaftaran / bayaran FEES GUIDE RM 2,000 - setelah anda sms kan nama/no. kad pengenalan, anda akan diberikan nombor akaun bank, setelah anda dapat nombor akaun bank, buat bayaran FEES GUIDE RM 2,000 di kaunter bank / mesin ATM dan sms kan masa yang tercatit pada slip bank/ATM - Pendaftaran dan pembayaran FEES GUIDE sekurang-kurangnya 3 hari sebelum anda diberikan perkhidmatan atau dibawa ke tempat lelong bersama sekali saja ke salah satu saja  tempat jualan kenderaan lelong sekitar klang valley. Pendaftaran dan pembayaran yang lebih awal adalah diberikan keutamaan untuk dibawa ke tempat jualan kenderaan lelong, HANYA ( seorang saja ) yang berdaftar dan buat bayaran FEES GUIDE diberikan perkhidmatan - ( tertakluk pada perubahan semasa dan kesesuaian guide service )
Perhatian - Bayaran FEES GUIDE sebanyak RM 2,000 hanya dibuat sekali saja, untuk dapatkan khidmat bimbingan / Guide Service samada hanya diberikan panduan akses online atau pembeli dibawa bersama sekali saja ketempat jualan kenderaan lelong dan bayaran fees service tidak dikembalikan serta tidak termasuk kos atau bayaran pembelian kenderaan lelong. Dan bayaran sebanyak RM 1,650 perlu di sediakan dan dibawa bersama semasa ke tempat jualan kenderaan lelong untuk dapatkan KAD BIDAAN bagi melayakkan pembeli membida seunit kenderaan dibawah RM 100,000 adalah satu bayaran yang lain ( berasingan ), tanpa KAD BIDAAN, pembeli tidak boleh buat pembelian kenderaan lelong, RM 1,650 sepatutnya disediakan / dibawa oleh pembeli semasa masuk ketempat kenderaan lelong. Bayaran RM 1,650 dikembalikan sertamerta sekiranya tidak berjaya dalam bidaan / gagal membeli kenderaan lelong dan bayaran RM 2,000 tidak dikembalikan sebab ianya adalah bagi bayaran perkhidmatan bimbingan / Guide Service.
Kesimpulannya, bayaran RM 2,000 sebagai FEES GUIDE atau sebagai bayaran bagi mendapatkan perkhidmatan bimbingan / Guide Service, yang tidak dikembalikan dan bayaran RM 1,650 untuk dapatkan KAD BIDAAN dibuat semasa pembeli mendaftaran sebagai 'pembida' / pembeli yang sah ditempat jualan kenderaan lelong bagi melayakkan pembeli buat 'bidaan' atau pembelian kenderaan lelong semasa proses bidaan / RM 600 sebagai bayaran kos pengurusan serta RM 1,000 sebagai deposit seunit apa-apa kenderaan dibawah RM 100,000 yang dikembalikan sekiranya gagal buat pembelian serta ditolak dari kos sebenar bayaran kenderaan jika berjaya dalam proses bidaan / pembelian. Sebagai contoh, jika harga seunit kenderaan yang dibeli dalam lelongan sebanyak RM 50 ribu, setelah ditolak RM 1,000 pembeli perlu buat bayaran penuh / full payment RM 49 ribu saja lagi
Dan bayaran penuh / full payment keseluruhan kenderaan yang dibida / beli perlu dibuat mengikut ketetapan 'legal owner' / pemilik yang sah samaada 5, 7, 10, 14 hari atau apa-apa yang ditetapkan oleh tempat pengendali lelongan berkenaan. Proses berikutnya dinyatakan pada 'surat kontrak' pembelian kenderaan lelong. Segala prosedur pembelian kenderaan lelong adalah hanya merujuk pada apa yang di tetapkan oleh pihak pengendali tempat jualan kenderaan lelong berkenaan sahaja dan segala yang dinyatakan di blog/website lelongline ini hanya merupakan panduan atau makluman umum saja serta bukan untuk apa-apa rujukan. 
Guide service / perkhidmatan bimbingan diberikan mengikut kesesuaian semasa samada sebahagian saja atau sepenuhnya adalah tertakluk pada bayaran fees guide yang dibuat. Lelongline Resources Guide Service adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong dan bukan pihak yang menjual kenderaan lelong. Perkhidmatan yang diberikan hanya info secara lisan, direct atau secara terus dalam tempoh yang terhad atau hanya berikan panduan akses online iaitu link-link laman website tempat-tempat pengendali jualan kenderaan lelong dan anda sebagai pelanggan amat perlu berikan perhatian pada semua kenyataan yang di paparkan ini