1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Khamis

Lokasi

Lokasi tempat jualan kenderaan lelong ada 25 tempat di seluruh Malaysia samada hanya tempat penyimpanan atau stor atau gudang penyimpanan kenderaan yang di tarik atau tempat yang sama jualan kenderaan lelong dibuat. Info mengenai lokasi tempat jualan kenderaan lelong yang mudah di dapati melalui handphone berinternet serta tertakluk pada perubahan yang di kemaskini oleh pengendali tempat jualan kenderaan lelong berkenaan. Dari masa ke semasa terdapat perubahan yang berlaku mengenai lokasi tempat jualan kenderaan lelong namun infonya dapat di akses secara online. Perubahan mengenai lokasi  tempat jualan kenderaan lelong agak jarang berlaku namun terdapat kenderaan yang di lelong di simpan atau di letakkan di lokasi yang berbeza dengan tempat jualan kenderaan lelong. Dengan info yang di paparkan melalui akses online, anda lebih mudah dapatkan makluman mengenai jualan kenderaan lelong.
Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lanjut CALL 013 2552000