1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Ahad

Direct

Direct atau pembelian kenderaan lelong di buat secara langsung ketika lelongan dibuat, ketika anda berada di hadapan jurulelong dan semasa lelongan dilakukan
pembelian kenderaan lelong secara direct dilakukan oleh anda sendiri, amat penting anda ketahui pelbagai tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan. Apakah yang perlu dilakukan sebelum buat pembelian, semasa buat pembelian apa yang patut dibuat dan akhirnya tindakan setelah buat pembelian. Agak mudah jika proses dan prosedur anda ketahui dan pembelian kenderaan lelong lebih menguntungkan anda. Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, kini pelbagai info boleh di akses secara online melalui handphone berinternet dan anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lebih lanjut CALL 013 2552000