1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Rabu

Sendiri

Sendiri lakukan semua proses pembelian kenderaan lelong, dapatkan list/senarai lelongan, buat inspection/pemeriksaan pada kenderaan, daftar sebagai pembida, pembelian kenderaan dibuat semasa proses lelongan, buat bayaran kenderaan, dapatkan semua dokumen dan buat tukarnama, paling cepat 3-4 hari dan tertakluk pada tempoh masa yang di tentukan oleh legal owner tarikh akhir untuk buat proses tukar nama.
sesiapa pun boleh buat pembelian kenderaan lelong namun mengikut had umur yang sah bagi buat pembelian dan semua rakyat malaysia boleh buat pembelian kenderaan lelong. Jualan kenderaan lelong di tentukan mengikut tempat, tarikh serta masa tertentu. Hanya pada masa-masa tertentu, ketika jualan kenderaan lelong di buat, pembeli boleh masuk ke tempat jualan kenderaan lelong. Jualan kenderaan lelong mudah di ketahui dengan Panduan Akses Online, semua info di nyatakan melalui handphone berinternet. Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, kini pelbagai info boleh di akses secara online melalui handphone berinternet dan anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lebih lanjut CALL 013 2552000