1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Rabu

kenderaan kereta lelong - list / senarai harga kenderaan lelong

kenderaan kereta lelong - list / senarai harga kenderaan lelong, pelbagai perkara yang perlu diketahui berkaitan list / senarai harga kenderaan lelong. Sebagai pembeli kenderaan lelong, anda sepatutnya mengetahui pelbagai perkara mengenai jualan / pembelian kenderaan lelong. Tumpuan utama biasanya hanya pada harga yang murah, kenderaan yang cantik dan banyak lagi perkara yang sepatutnya diketahui sebelum buat pembelian kenderaan lelong.
Ada yang hairan kenapa harga kenderaan lelong pada harga yang murah, terdapat yang terlalu murah dan agak jauh perbezaannya dengan harga pasaran. Ini satu kekeliruan, jika kenderaan lelong lebih kurang sama dengan harga pasaran, adalah lebih baik pembelian dibuat di tempat penjual kenderaan terpakai / dealer usedcar. Dan jika nak beli kenderaan pada harga pasaran / nilai semasa, lebih baik buat pembelian di dealer usedcar. 
Tujuan buat pembelian kenderaan terus ditempat jualan kenderaan lelong adalah untuk cari dan dapatkan apa-apa kenderaan yang diperlukan pada harga lelong. Dimana harga lelong tertakluk atau ditentukan oleh legal owner yang biasanya ditetapkan oleh pihak bank atau pihak yang berkaitan dengan kenderaan berkenaan. Samaada lebih tinggi dari harga pasaran, lebih kurang sama dengan harga pasaran dan lebih rendah dari harga pasaran, ianya adalah ditetapkan oleh legal owner / pemilik yang sah.
Apabila pembeli / anda masuk dan buat pembelian kenderan terus ke tempat kenderaan lelong, pembeli / anda boleh tentukan sendiri, cari dan dapatkan kenderaan pada harga yang lebih rendah dari pasaran. Inilah tujuan anda terus buat pembelian kenderaan di tempat jualan kenderaan lelong, cari dan dapatkan kenderaan yang diperlukan pada harga yang lebih rendah dari pasaran, samada separuh, satu pertiga atau lebih rendah dari satu pertiga dari harga pasaran. Anda sendiri yang tentukan, cari dan dapatkannya apa-apa kenderaan yang diperlukan.
Pembeli / anda boleh masuk sendiri dengan cari mana-mana tempat jualan kenderaan lelong dan boleh terus masuk tanpa perlu bantuan mana-mana pihak. Dan anda perlu ketahui banyak perkara tentang pembelian kenderaan lelong dan pengetahuan tentang proses serta prosedur asas pembelian kenderaan lelong. Dan anda tidak perlu buat apa-apa pun bayaran pada mana-mana pihak bagi membantu anda bagi memahami proses dan prosedur asas pembelian kenderaan lelong. free entrance / masuk percuma jika anda yang lakukannya sendiri, tidak perlu guide dan anda yang cari sendiri tempat jualan kenderaan lelong serta anda buatlah segala-galanya sendiri.
Tetapi jika tempat jualan kenderaan lelong pun anda tak tahu dan proses serta prosedur asas pembelian kenderaan lelong lagilah anda tak tahu. Pembelian kenderaan lelong ianya bukan hanya tentang tempat, kenderaan harga yang murah dan yang lebih penting adalah tentang samada boleh atau tidak kenderaan yang dibeli dibuat tukarmana. Bagi menentukan kenderaan yang dibeli boleh dibuat tukarnama dengan mudah, ianya memerlukan pengetahuan dan dengan mendapatkan guide service, anda diberikan panduan bagi memahami proses dan prosedur asas pembelian kenderaan lelong. Guide service hanya diberikan setelah anda buat pendaftaran dengan smskan nama dan nombor kad pengenalan, setelah itu anda diberikan nombor akuan bank bagi tujuan buat bayaran fees guide dan setelah anda buat bayaran fees guide, anda dibawa masuk bersama sekali saja ketempat jualan kenderaan lelong.
First impression / pandangan pertama adalah pada list / senarai kenderaan lelong yang memberikan kesan atau impak pada pembelian yang dibuat. Kenyataan pada list / senarai harga kenderaan lelong yang perlu difahami. Dengan paparan pelbagai kenyataan tentang kenderaan yang akan dilelong, samada yang mudah difahami atau langsung tidak diketahui dan ini sepatutnya anda perlu bersedia hadapinya. Kenyataan pada list / senarai harga kenderaan lelong yang diedarkan biasanya di nyatakan nombor lot, nombor pendaftaran kenderaan, harga dan sebagainya tentang kenderaan yang akan dilelong serta terdapat juga kenyataan yang bertulis mahupun kenyataan secara lisan. Perubahan-perubahan yang berlaku yang dipinda atau kenyataan lisan yang diberitahu secara spontan, dimana anda sebagai pembeli sepatutnya ketahui apakah tindakan yang sewajarnya dibuat.
List / senarai harga kenderaan lelong hanya diedarkan ditempat jualan kenderaan lelong dibuat, pada hari/masa kenderaan lelong diadakan dan list / senarai kenderaan lelong yang diedarkan pada hari/masa tertentu hanya digunapakai pada masa itu sahaja dan tidak lagi dirujuk pada masa yang lain. List / senarai harga yang lain diedarkan bagi lelongan yang berikutnya. List / senarai harga kenderaan yang dipaparkan pada blog lelongline ini adalah hanya sebagai contoh dan bukan untuk apa-apa rujukan bagi apa-apa tujuan sekali pun. List / senarai harga kenderaan lelong boleh didapati sejam sebelum lelongan dibuat bagi kali pertama pembeli / anda dibawa masuk dan setelah itu anda diberikan panduan bagi mendapatkan ekses secara online / secara terus samada sekurang-kurangnya antara sehari atau tiga hari sebelum lelongan dibuat ( tertakluk pada perubahan dari masa kesemasa ). Dengan ekses ini, anda boleh terus dapatkan list / senarai harga kenderaan lelong di beberapa tempat jualan kenderaan lelong yang lain lagi, semua maklumat yang berkaitan jualan kenderaan lelong seperti kenderaan yang anda perlukan, harga kenderaan, tempat dimana kenderaan berkenaan dilelong, tarikh/masa kenderaan dilelong serta pelbagai perkara yang berkaitan dengannya. 
List / senarai kenderaan lelong merupakan rujukan utama dalam pembelian kenderaan lelong. Segala yang berlaku adalah dipengaruhi oleh apa-apa kenyataan pada list / senarai harga kenderaan lelong. Memahami segala kenyataan pada list / senarai harga kenderaan lelong merupakan perkara yang penting dan sepatutnya anda ketahui sebelum buat pembelian kenderaan lelong.
Terdapat 3 part proses pembelian kenderaan lelong, pertama memahami kenyataan pada list / senarai harga kenderaan lelong, kedua ialah buat inspection / pemeriksaan pada kenderaan lelong yang hendak dibeli dan ketiga ialah buat pembelian terus semasa proses jualan lelong serta menandatangani surat kontrak pembelian kenderaan lelong.
Apa-apa kesilapan samada dilakukan secara sengaja atau yang dilakukan tanpa pengetahuan mengenainya, ianya dianggap sebagai 'kecuaian' anda sendiri, yang menyebabkan anda sendiri tanggung resikonya iaitu 'kerugian'. Kecuaian yang dimaksudkan ialah samada ianya dalam pengetahuan anda atau yang anda tak tahu dan kerugian yang dimaksudkan ialah yang melibatkan ko$ atau wang yang anda keluarkan. 
Guide service memberikan panduan atau bimbingan proses dan prosedur asas pembelian kenderaan lelong, semasa anda dibawa masuk bersama sekali saja ketempat jualan kenderaan lelong dan guide diberikan semasa anda berada ditempat jualan kenderaan lelong. Dengan bimbingan / GUIDE, pembeli lebih mudah memahami proses / prosedur asas pembelian kenderaan / kereta LELONG. Bagi tujuan membuat pembelian kenderaan yang dijual secara LELONG, baca keseluruhan kandungan blog http://lelongline.blogspot.com/  dan fahaminya, hubungi / CALL 013 255 2000 untuk ke tempat  jualan kenderaan LELONG.