1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Selasa

Harga

Harga kenderaan yang di jual secara lelong adalah di tentukan oleh legal owner atau di tetap oleh pihak pemilik yang sah kebiasaannya pihak bank. Samada harga kenderaan yang di lelong lebih tinggi dari harga pasaran, lebih kurang sama dengan harga pasaran atau kurang dari harga pasaran. Namun kebiasaannya kenderaan lelong di beli pada harga yang kurang dari harga pasaran dan harga kenderaan yang kurang samada separuh atau satu pertiga atau kurang dari satu pertiga pembelian dibuat. Samada harga kenderaan di turunkan lagi dari harga lelongan sebelumnya adalah di tentukan oleh legal owner berkenaan. Pembelian kenderaan yang dijual secara lelong hanya merujuk pada list atau senarai harga yang di edarkan pada hari lelongan di tempat jualan kenderaan lelong berkenaan Harga kenderaan yang di senaraikan pada list lelongan bukanlah menyenaraikan semua dengan harga mahal atau semua dengan harga murah, pelbagai harga mengikut apa yang di tentukan oleh pihak legal owner dan anda hanya beli kenderaan mengikut bajet kewangan anda sendiri serta beli kenderaan pada harga lelong.
Dengan kecanggihan teknologi di era konvergen ini, segala info mudah di akses melalui handphone berinternet. Anda boleh akses secara online pelbagai info melalui handphone berinternet antaranya harga kenderaan yang di lelong serta pelbagai info jualan kenderaan lelong. Untuk dapatkan perkhidmatan iaitu panduan akses online, anda perlu daftar serta buat bayaran fees guide dan hanya setelah daftar serta pengesahan bayaran fees guide dibuat, anda di berikan perkhidmatan. 
Lelongline Resources adalah pihak yang menyedfiakan service atau perkhidmatan panduan pembelian kenderaan yang dijual secara lelong, baca keseluruhan kandunganblog/website lelongline dan untuk daftar sms kan nama/no.k/p serta buat bayaranfees guide, untuk penjelasan lanjut CALL 013 255 2000