1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Selasa

Perkhidmatan

Perkhidmatan panduan / guide service pembelian kenderaan yang dijual secara lelong. Lelongline Resources adalah badan perniagaan yang sah dan berdaftar merupakan pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong. Hanya setelah daftar dengan SMS kan nama dan no. Kad Pengenalan serta setelah pengesahan bayaran fees guide RM 2 ribu dibuat, anda sebagai pembeli individu di berikan hanya 1 dari 2 perkhidmatan yang di berikan samada 1. Di bawa bersama sekali saja ke salah satu saja tempat jualan jualan kenderaan lelong sekitar Klang Valley(Selangor/Kuala Lumpur) dan di berikan panduan Akses Online atau 2. Hanya di berikan panduan Akses Online.
Lelongline Resources adalah badan perniagaan persendirian yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong. Lelongline Resources tiada kaitan atau tiada hubungan dengan mana-mana pihak samada dengan pihak pengendali tempat jualan kenderaan lelong atau dengan pihak legal owner / pemilik yang sah kenderaan yang di lelong iaitu pihak bank atau dengan mana-mana pihak yang lain atau mana-mana agensi kerajaan. Lelongline Resources juga bukan agen, broker, orang tengah atau bertindak bagi pihak mana-mana individu bagi tujuan pembelian kenderaan lelong. 
Lelongline Resources adalah pihak yang menyedfiakan service atau perkhidmatan panduan pembelian kenderaan yang dijual secara lelong, baca keseluruhan kandunganblog/website lelongline dan untuk daftar sms kan nama/no.k/p serta buat bayaranfees guide, untuk penjelasan lanjut CALL 013 255 2000