1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Jumaat

Proses

Proses pembelian kenderaan lelong yang mudah, anda sebagai pembeli perlu ambil tahu pelbagai prosedur asas mengenai pembelian kenderaan yang di jual secara lelong. Semua proses pembelian kenderaan lelong adalah hanya di lakukan oleh anda sendiri sebagai pembeli yang sebenar, tiada agen tiada broker dan tiada mana-mana individu atau tiada mana-mana pihak yang lakukan apa-apa urusan atau proses pembelian kenderaan lelong bagi pihak pembeli yang sebenar. Proses pembelian kenderaan lelong hanya dilakukan di tempat jualan kenderaan lelong, buat pembelian melalui proses jualan lelong dan proses jualan lelong dilakukan oleh jurulelong bertauliah. Sebagai pembeli individu anda wajar ketahui mengenai proses prosedur asas pembelian kenderaan lelong.
Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lanjut CALL 013 2552000