1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Jumaat

Tempat

Tempat jualan kenderaan lelong yang kini ada 25 tempat di seluruh Malaysia, samada tempat berkenaan sebagai store atau gudang penyimpanan kenderaan yang di tarik oleh bank dan tempat yang sama buat jualan kenderaan lelong atau hanya tempat yang membuat jualan kenderaan lelong tetapi kenderaan yang di simpan di tempat atau store yang lain. Kebiasaannya kenderaan di pamerkan di tempat jualan kenderaan lelong itu dibuat. Disebabkan kenderaan agak banyak atau apa-apa urusan yang lain yang menyebabkan kenderaan di letakkan di tempat yang berbeza dari tempat jualan lelong berkenaan. Puluhan atau ratusan unit pelbagai kenderaan yang di tempatkan dalam store serta di pamerkan sebelum jualan lelong dilakukan. Pembelian kenderaan lelong hanya dilakukan oleh anda sebagai pembeli individu, anda perlu masuk ke tempat jualan kenderaan lelong dan hanya anda lakukan sendiri semua proses serta prosedur pembelian kenderaan lelong.
Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lanjut CALL 013 2552000