1Lelong

1Lelong
LELONGLINE RESOURCES - GUIDE SERVICES adalah PENERAJU UTAMA di Malaysia menyediakan perkhidmatan info dan panduan mengenai pembelian kenderaan LELONG serta menyediakan PANDUAN AKSES ONLINE

Sabtu

Harga

Harga lelong terdapat beberapa keadaan samada lebih tinggi dari harga pasaran, lebih kurang sama dengan harga pasaran, lebih rendah samada kurang separuh, lebih murah samada kurang satu pertiga dari harga pasaran dan lebih murah dari satu pertiga dari harga pasaran. Harga kenderaan lelong hanya di tentukan oleh legal owner atau di tentukan oleh pemilik yang sah kebiasaannya di tentukan oleh pihak bank.
harga lelong juga ada yang tidak merujuk pada condition/keadaan kenderaan, bukan merujuk pada tahun kenderaan berkenaan di daftarkan samada baru atau lama, tidak semestinya kenderaan import lebih mahal dan kenderaan tempatan lebih murah. Harga kenderaan lelong hanya di tetapkan pada reserved price dinyatakan pada list/senarai lelongan samada yang di edarkan soft copy di tempat lelong atau dinyatakan melalui handphone berinternet. Harga lelong yang lepas atau list/senarai lelongan tidak lagi di gunakan sebagai rujukan bagi lelongan yang akan datang. Harga lelongan hanya di rujuk ketika lelongan berkenaan saja pada tempat hari dan masa itu saja. Agak mudah untuk anda cari dan dapatkan kenderaan yang diperlukan dengan Panduan Akses Online. Lelongline Resources adalah pihak yang menyediakan perkhidmatan panduan pembelian kenderaan lelong, kini pelbagai info boleh di akses secara online melalui handphone berinternet dan anda di kehendaki baca keseluruhan kandungan blog/website lelongline ini dan untuk dapatkan info lebih lanjut CALL 013 2552000